Corona

Corona

ALGEMEEN

Deze regeling is gebaseerd op de globale overeenkomst tussen ACM, consumentenbond en industrie over restituties en vouchers voor evenementen die zijn verplaatst, dan wel zijn afgelast, als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus. Deze overeenkomst is hier terug te lezen: https://www.bewaarjeticket.nl/regeling/

Deze voorwaarden zien uitsluitend op de verkoop van tickets die toegang bieden tot het evenement TIKTAK New Years Eve 2021 van Girls Love DJs B.V. aan de houder van (een) ticket(s) (hierna: “Klant”). Eventueel aangeschafte nevenproducten, zoals tokens en merchandise vallen niet onder deze voorwaarden. Voor deze nevenproducten zijn de originele voorwaarden van verkoop onverkort van kracht.

De gemaakte keuze door de Klant is bindend en van toepassing op alle tickets in de order. De keuze van de Klant vervangt c.q. wijzigt de bestaande overeenkomst tussen Girls Love DJs B.V. en de Klant.

ARTIKEL 1: INDIEN DE KLANT VOOR EEN VOUCHER KIEST

Indien een evenement is afgelast als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus kan de Klant kiezen voor een voucher (tegoedbon).

Indien een evenement is verplaatst als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus, en de Klant binnen twee (2) weken na aankondiging van de verplaatsing van het betreffende evenement kenbaar heeft gemaakt aan Girls Love DJs B.V. dat hij/zij verhinderd is op de nieuwe datum van het verplaatste evenement, kan de Klant kiezen voor een voucher (tegoedbon).

De bestaande overeenkomst tussen Girls Love DJs B.V. en de Klant betreffende de originele order, wordt door deze keuze gewijzigd. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn/haar originele order wordt geannuleerd en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat door deze keuze zijn/haar recht op de terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs en servicekosten vervalt. De Klant gaat ermee akkoord dat hij/zij een voucher krijgt.

De voucher zal middels een voucher code verstuurd worden naar het emailadres waarmee de originele aankoop gedaan is. De voucher is geldig voor TIKTAK New Years Eve 2022, welke plaats zal vinden op 31 december 2022.

De email met de voucher code zal vanaf de datum dat het nieuwe evenement wordt aangekondigd gestuurd worden naar de Klant. De order wordt automatisch omgezet naar de editie van 2022, de Klant hoeft hiervoor dus verder niks te doen.

De waarde (het tegoed) van de voucher omvat de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief eventuele boekings- of servicekosten.

Indien de voucherwaarde niet toereikend is voor de nieuwe bestelling, zal het verschil bijbetaald dienen te worden door de Klant. Indien de voucherwaarde groter is dan de nieuwe bestelling, zal het restant uitgekeerd worden als nieuwe voucher aan deze Klant.

ARTIKEL 2: INDIEN DE KLANT VOOR TERUGBETALING KIEST

Indien een evenement is verplaatst, dan wel is afgelast als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus, en de Klant binnen twee (2) weken na aankondiging van de verplaatsing, dan wel afgelasting van het betreffende evenement, kenbaar heeft gemaakt aan Girls Love DJs B.V. dat hij/zij geen gebruik kan maken van een voucher, kan de Klant kiezen voor een refund (terugbetaling).

De bestaande overeenkomst tussen Girls Love DJs B.V. en de Klant betreffende de originele order, wordt daarmee ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele order geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende Evenement vervalt. Daartegenover staat dat de Klant recht heeft op de terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs en servicekosten in geld door Girls Love DJs B.V..

De terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs en servicekosten zal plaatsvinden via dezelfde betaalwijze als waarmee de originele aankoop is gedaan.

Indien het evenement is verplaatst, vindt de terugbetaling uiterlijk plaats binnen een maand na oorspronkelijke datum, dus uiterlijk 31 januari 2022. Indien het evenement is afgelast, vindt de terugbetaling uiterlijk op 31 januari 2022 plaats. Uiteraard doet de organisatie haar uiterste best om de refunds eerder te verwerken. 

*** 

DISCLAIMER

Deze voorwaarden zijn voorwaarden die See Tickets heeft opgesteld om haar partners te ondersteunen. Deze voorwaarden zijn gemaakt op basis van de meest generieke werkwijze van See Tickets partners.

See Tickets heeft zich ingespannen om ervoor te zorgen dat bovenstaande “Template T&C’s voor evenement houders” up-to-date en zo juist mogelijk zijn. See Tickets garandeert echter geen juistheid van deze voorwaarden. Aan deze voorwaarden kunnen door u jegens See Tickets geen rechten worden ontleend. See Tickets aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze voorwaarden door u jegens consumenten.

Deze voorwaarden zijn niet specifiek gemaakt voor uw dienstverlening, het kan dus zijn dat deze voor uw evenement(en) niet passend zijn. See Tickets adviseert deze voorwaarden altijd op juistheid te controleren en door te nemen met uw eigen juridisch adviseur.

Coming Soon...